OpenLayers, OpenScales, OpenStreetMap

Świadczę wsparcie dla:

OpenLayers to otwarta biblioteka w JavaScript pozwalająca na wyświetlanie map, zastępuje Google Maps Api. Zajmowałem się migracją z Google Maps do OpenLayers (ze względów na licencję Google)

OpenScales to biblioteka dla Adobe Flash/Flex (ActionScript), odpowiednik OpenLayers działający w Adobe Flash Player, również migrowałem z Google Maps Api for Flash.
tutaj ciekawostka - OpenScales we Flashu (FLA)

OpenStreetMap to otwarte mapy. Oprócz hobbystycznego mapowania miast i wsi zajmuję się tym zawodowo - uruchomiłem własny serwer mapowy (tile server), z powodu zapewnienia ciągłości działania bazujących na OSM systemów i konieczności użycia w nich HTTPS.
Uruchomiłem też serwer mapowy dla przejrzystych kafli "w formacie" GeoPortalu (Układ 1992, EPSG:2180)

Hybryda OpenStreetMap i GeoPortalu wyświetlana w OpenLayers. "Nakładka" mapowa jest generowana w czasie rzeczywistym.


Tu studiowałem. Politechnika Wrocławska.